Ta patienter ensam redan andra dagen på praktiken?

Jag misstänker att min start på praktiken inte följer normen. Att min handledare var ledig de första dagarna kanske inte är så underligt (hans kollega fick hoppa in istället), men att jag fick ta två patienter själv redan andra dagen kom lite som en förvåning! Det är åtminstone ett uppköp från förra terminen då vissa …

Synen på fysioterapi och drömjobb

Slutet av min grundutbildning på Karolinska Institutet börjar nalkas och det innebär början på min utbildning i arbetslivet (även benämnt ”jobb”). En sak jag verkligen lärt mig under utbildningen är att jag förut inte hade någon aning om bredden på vad en fysioterapeut kan göra. Min idé om vad jag själv vill hålla på med …

Förklaringsmodeller: en strategi för inlärning

För att bli en vårdgivare är det en stor mängd saker jag måste veta. Detta blir extra aktuellt nu i termin 5 då vi ska ut på 6 veckors praktik och ta emot egna patienter som vi ska följa över tid. Den nuvarande kursen har olika delar, t.ex. Smärta, Rörelsesystemet, Psykosomatik och Ergonomi. Det kan …

Teori bakom OMT

Alla översättningar av koncept är mina. De är inte nödvändigtvis de som används inom professionen. När jag började min utbildning till fysioterapeut hörde jag om OMT (ortopedisk manuell terapi) för första gången. Jag uppfattade att det var fysioterapeuternas motsvarighet till Kiropraktik och Osteopati. Jag ska inte gå in djupare på det nu, men i kort …

Funktionell Stabilitet

Under sommaren har jag läst boken Total Stabilitetsträning av Joanne Elphinston. Det är en introduktion till JEMS, som bland annat är ett system för att undersöka ineffektiva rörelser och utveckla mer effektiva rörelser inom sport. Funktionell stabilitet är en av grunderna och innehåller delar som jag tycker är applicerbart inom andra delar av fysioterapi än …

Following recommendations: Week 25 2020

I like that title better so I’m going to try to stick to this formula. Consistency is key, as They say. Cardio Just as last week I did 150 minutes of running in a tempo that felt alright. Which gave me a total of 23km at 6:30-ish pace. When I ran my 60m run I …

Prepare for autumn by deepening your knowledge about something

Sometimes… Actually quite frequently, I feel like I’m missing something at university. I’ve passed all exams (#humblebrag) but there is a piece of the puzzle that is missing. The thing is, as good as the basic education is it doesn’t provide a systematic enough approach to examination and theory in my opinion. At least not …

Review of Clinical Medicine at KI

After we have completed each course at KI we have the opportunity to give feedback. I’m going to go out on a limb and write this review as an open letter. I will try to tackle each element of the course that I think needs tackling and I will offer some changes that I believe …

Experiences from KI Summer School in Medical Research

The 30:th of August I submitted my report, officially concluding my endeavour at the Karolinska Institute Summer School in Medical Research (KISS from here on). There is always a sense of relief when you’re done, like a great weight is lifted off your back. Though to be sure: I never felt truly stressed from taking …