Förklaringsmodeller: en strategi för inlärning

För att bli en vårdgivare är det en stor mängd saker jag måste veta. Detta blir extra aktuellt nu i termin 5 då vi ska ut på 6 veckors praktik och ta emot egna patienter som vi ska följa över tid. Den nuvarande kursen har olika delar, t.ex. Smärta, Rörelsesystemet, Psykosomatik och Ergonomi. Det kan …

Notes from Clinical Medicine 2 part 1 (Pain Rehabilitation)

”Don’t worry, it’s only 18 pages” In the following link is an amalgamation of my notes from lectures and the course literature. Rehabiliteringsmedicin Vecka 1This document includes ”Introduktion i Rehabiliteringsmedicin”, ”Presentation av en patient”, ”Neuropatisk Smärta”, ”Myalgi och Fibromyalgi”, ”Whiplash Associated Disorders, långvarig smärta och överrörlighet” and ”KBT vid långvarig smärta”. Some things are cleaned …