Funktionell Stabilitet

Under sommaren har jag läst boken Total Stabilitetsträning av Joanne Elphinston. Det är en introduktion till JEMS, som bland annat är ett system för att undersöka ineffektiva rörelser och utveckla mer effektiva rörelser inom sport. Funktionell stabilitet är en av grunderna och innehåller delar som jag tycker är applicerbart inom andra delar av fysioterapi än …

Introducing: Recommendations for Physical Activity

I want to preface this by saying that my perspective on exercise is long term. I want myself, and you, to live a long healthy life. Thus, I won’t be giving advice on how to maximize your training for performance. My target is not athletes, but people who do exercise as a means to live …