Jag är lite lugnare nu (och statistik)

Idag handlar det lite om anamnes, inaktivitet och smärta. Men först lite Statistik Jag var på praktiken 34 timmar och 15 minuter om man räknar bort lunchtid. Jag tog emot 10 nybesök, 9 återbesök var op 6 auskultationer. Jag börjar vanligtvis mellan 07:30 och 08:30. Är inte riktigt uppe i 5-7 besök om dagen, men …

Ta patienter ensam redan andra dagen på praktiken?

Jag misstänker att min start på praktiken inte följer normen. Att min handledare var ledig de första dagarna kanske inte är så underligt (hans kollega fick hoppa in istället), men att jag fick ta två patienter själv redan andra dagen kom lite som en förvåning! Det är åtminstone ett uppköp från förra terminen då vissa …

Vårdkedjan #2: tankar om intervjun med Eric Schröder

Att få höra andras perspektiv är alltid spännande, speciellt när deras perspektiv angår frågor som har stor inverkan på mitt eget professionella liv! Hur våra roller inom vården ser ut är inte bara intressant, det är också viktigt att definiera och fundera på hur de kan utvecklas. Både inom en disciplin (vilka specialiseringar det finns) …

Vårdkedjan #1: Intervju med läkarstudenten Eric Schröder

Som en del i mitt försök att identifiera problem och fundera på åtgärder (inom vården) gjorde jag härom veckan en intervju med Eric Schröder, en T8:a från läkarprogrammet, för att se lite vad han tänkte om fysioterapeuter och deras roll i vården.

När ska man gå till en fysioterapeut?

Svaret är tyvärr inte är så uppenbart. När jag var yngre hade jag, vad jag nu vet är, karpaltunnelsyndrom. Jag ringde till en vårdcentral och fick en tid inbokad med en läkare veckan efter. Läkaren lyssnade på mina symtom i en minut och konstaterade vad det var och rekommenderade mig att köpa en handledsskena. I …

Synen på fysioterapi och drömjobb

Slutet av min grundutbildning på Karolinska Institutet börjar nalkas och det innebär början på min utbildning i arbetslivet (även benämnt ”jobb”). En sak jag verkligen lärt mig under utbildningen är att jag förut inte hade någon aning om bredden på vad en fysioterapeut kan göra. Min idé om vad jag själv vill hålla på med …

Hälsosamtal: en liten insats med stor påverkan (tror jag)

En liten del av kursen vi går nu (där vi gör oss redo att gå ut på lång praktik i öppenvård) handlar om levnadsvanor och hälsosamtal. Det är intressant att hälsosamtal har så liten del av kursen, när vanor faktiskt i princip är hela våra liv. Du är dina vanor. Och som vi alla vet …

Förklaringsmodeller: en strategi för inlärning

För att bli en vårdgivare är det en stor mängd saker jag måste veta. Detta blir extra aktuellt nu i termin 5 då vi ska ut på 6 veckors praktik och ta emot egna patienter som vi ska följa över tid. Den nuvarande kursen har olika delar, t.ex. Smärta, Rörelsesystemet, Psykosomatik och Ergonomi. Det kan …