Hur mycket fysisk aktivitet kompenserar för att sitta stilla hela dagen?

Mot slutet av 2020 släpptes en meta-analys (delvis skriven av min handledare för C-uppsatsen) som tittade på hur mängden fysisk aktivitet man utför i kombination med hur mycket man sitter stilla kan påverka dödligheten (alltså risken att man ska dö i förtid). De studier som analyserades använde accelerometri för att mäta aktivitet. Mobiler och aktivitetsarmband …